Brass fitting ข้อต่อทองเหลืองสามทาง-เกลียวนอก

หมวดหมู่สินค้า: BRASS FITTING
กรุณาติดต่อ 081-6174365

23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1106 ผู้ชม

Model Tube x male
A x B (PT)
73x4x2 1/4" x 1/8"
73x6x2 3/8" x 1/8"
73x4x4 1/4" x 1/4"
73x6x4 3/8" x 1/4"
73x8x4 3/8" x 1/8"
73x4x6 1/4" x 3/8"
73x6x6 3/8" x 3/8"
73x8x6 1/2" x 3/8"
73x8x8 1/2" x 1/2"
73x10x8 5/8" x 1/2"
73x12x12 3/4" x 3/4"