Brass fitting ข้อทองเหลือง-สามทางหางปลาไหล

หมวดหมู่สินค้า: BRASS FITTING
กรุณาติดต่อ 081-6174365

23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 814 ผู้ชม

รายละเอียดสินค้า

 

Model tube x tube (PT)
155x3 3/16" x 3/16"
155x4 1/4" x 1/4"
155x5 5/16" x 5/16"
155x6 3/8" x 3/8"
155x8 1/2" x 1/2"